SMHI

SMHI logotyp

Snabbare klimatstatistik från SMHI

Sedan slutet av 1800-talet har SMHI dagligen samlat in data från luften, sjöar, hav och land i Sverige. Den stora mängden data om klimat och miljö kvalitets­kontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen för sammanställningar, analyser och tjänster av olika slag. För insamling av observationerna har SMHI olika källor att tillgå.

För att samla in data om nederbörd och lufttemperatur har SMHI observatörer på över 600 klimatstationer runt om i Sverige. Hälften av dessa noterar sina observationer dagligen i en pappersjournal med uppgifter om nederbörd, lufttemperaturer och i förekommande fall snödjup. Även uppgifter om bland annat snösmältning, islossning, när tjälen går ur marken och när vårväxter blommar kan anges i journalen. I början av varje månad skickas de ifyllda dokumenten till SMHI.

För att snabbare och enklare kunna samla in informationen från pappers­journalerna har SMHI nyligen förvärvat datafångst­systemet TeleForm. Med hjälp av TeleForm kan alla handskrivna observationer om nederbörd och lufttemperatur plockas ut från respektive journal och sammanställas helt automatiskt. Journalerna skannas in i TeleForm som i sin tur plockar ut önskvärd data från varje dokument. Informationen exporteras därefter till SMHI:s databas, där den lagras och kan återsökas för olika ändamål.

Tack vare TeleForm har hanteringen av klimatjournalerna blivit betydligt enklare och snabbare. Tidigare krävdes flera system för att plocka ut och lagra klimat­observationerna. Med TeleForm kan all bearbetning ske i ett enda system. Dessutom kan TeleForm hämta in uppgifter om lufttemperatur, vilket tidigare krävde en tidsödande, manuell registrering.

Mer om SMHI?

SMHI är en expertmyndighet under Miljödepartementet och har sedan slutet av 1800-talet samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land.

Med stor expertis och avancerad teknik tar deras experter fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och utredningar. SMHI:s mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.