evasys

Kvalitetshanteringssystemet evasys från evasys GmbH används vid skapande och genomförande av undersökningar och kursutvärderingar.

Systemet stöder både pappersenkäter och webbenkäter. Systemet kan integreras mot andra system som exempelvis ett LMS.

Läs mer om Undersökningar