Patientundersökningar

Följ upp verksamhetens kvalitet inom hälso- och sjukvård

Med evasys Patient Survey Software kan ni identifiera förbättrings­områden inom er verksamhet. Systemet automatiserar arbetet med patient­undersökningar, från förberedelse till rapportering, och kan sömlöst integreras med existerande IT-infrastruktur.

Automatiserade undersökningar

Automatiserade patientundersökningar gör att ni sparar tid och resurser. Med evasys Patient Survey Software skapas personliga undersökningar med existerande metadata. En central struktur för samtliga undersökningar kan definieras, samtidigt som anpassade sektioner tilldelas olika avdelningar för att de ska kunna mäta specifika frågeställningar.

Svarsdatat används för att analysera verksamheten och identifiera områden som behöver förbättras. Patienterna får omedelbar feedback efter att de deltagit i en undersökning vilket gör att de känner att deras åsikter är värdefulla.

Kursutvärderingar

Kvalitativa svar

Med evasys erhålls ett högt svarsdeltagande samtidigt som patienterna är trygga med att lämna ärliga svar.

  • Deltagandet maximeras genom att låta patienterna välja svarsmedia - pappersenkät eller webbenkät. Webbenkäterna fungerar på alla digitala plattformar.

  • Tillgängligheten kan ökas med WCAG 2.1 Level AA support, vilket innebär flera distributionskanaler för undersökningarna och stöd för flera språk

  • Patienterna kan känna sig trygga att delge sina uppriktiga åsikter med anonymt deltagande. Slumpmässiga transaktionsnummer, länkar med mera säkerställer anonymitet

  • Påminnelser skickas automatiskt ut till doktorer och sjuksköterskor som kan uppmuntra patienterna att slutföra undersökningen. Även patienterna själva erhåller påminnelserna

Insikter

Vilka verksamhetsområden uppfyller kvalitetsnivån? Var behöver organisationen förbättras?

  • Rapporter för djupgående analys genereras automatiskt baserat på hela undersökningar eller specifikt utvalda delar av en undersökning.

  • Rapporterna kan anpassas efter målgruppen - kontrollera vilka element som ska visas för olika målgrupper och hur de ska visas

  • Kvaliteten på specifika frågor kan omedelbart ses via trafikljus som indikerar om frågan uppfyller definierad kvalitetsstandard

  • Spara tid med presentationsmallen - rapporter konverteras direkt till PowerPoint-presentationer och bildspel

Låter det intressant?

Kontakta oss för mer information eller för att boka en demonstration av systemet. Efter genomförd demonstration har ni möjlighet att testa evasys kostnadsfritt i 30 dagar.

Jag är intresserad av: