Tentaskanning

Digital tentamensutlämning

Låt studenterna få snabbare tillgång till sitt tentaresultat samtidigt som ni frigör tid för lärare och annan personal. Med vårt system för tentaskanning erhålls en mycket enkel lösning för att skanna, lagra, distribuera och återsöka rättade tentamina med minimal arbetsinsats.

Varför skanna tentamina?

  • Tidsbesparande för lärare och administrativ personal
  • Studenterna får snabbare tillgång till sitt tentamensresultat
  • Systemet är rättssäkert


Bland funktionerna
återfinns:

  • Studentverifikation genom kontroll mot Ladok
  • Lösning för anonyma tentamina
  • Studentwebb
Varför skanna tentamina?

Funktionalitet

Skalbart system

Vårt system för tentaskanning passar alla högskolor och universitet som vill effektivisera sin tentamensutlämning. Systemet är skalbart och anpassas efter er organisation och antalet tentamina som ska skannas. Vårt största installerade tentaskannings­system hanterar idag 25 000 tentamina per tentaperiod, vilket motsvarar ca 250 000 sidor totalt.

Rättssäkert system

Alla tentamina skannas både före och efter rättning för att därefter lagras i ett arkivsystem. Genom att lagra ett digitalt exemplar av både orättad och rättad tentamen erhålls ett rättssäkert system.

Ingen långtidsarkivering behövs

Enligt beslut från Riksarkivet behöver inte skannade tentamina långtids­arkiveras vilket minimerar behovet av lagringsutrymme.

Jag vill veta mer om tentaskanning

För dig som är nyfiken på tentaskanning berättar vi gärna mer och kan även demonstrera systemet för dig. Välj om du vill bli kontaktad för mer information eller för att boka en webb­demonstration av systemet.

Jag är intresserad av: 

Kundcases

Jönköping University logotyp

Jönköping University skannar tentamina

Jönköping University är en av de högskolor och universitet som använder TeleForm för att skanna tentamina. De 10 000 studenterna skriver varje år ca 47 000 tentor. Med den samordnade hanteringen har systemet för tentaskanning avlastat universitetets lärare samtidigt som en platsbesparing har gjorts då papperstentamina inte längre lagras. Dessutom har studenterna fått snabbare tillgång till sina rättade tentor.