Dokumentskanning

Digitalisering av dokument

Med stora mängder papper att hantera och ökat hemarbete blir det allt viktigare att ha tillgång till informationen digitalt. Pappersdokument kan enkelt skannas och digitaliseras. Medarbetare söker därefter fram önskad information på några sekunder.

Fördelar med att digitalisera dokument

 • Tillgänglighet 24/7

  Digital information finns alltid tillgänglig där den behövs när den behövs. Ni bestämmer själva vilka som ska ha behörighet att söka i den lagrade informationen. Det kan vara exempelvis medarbetare, kunder och leverantörer. Informationen är sökbar 24/7 från såväl datorer som mobiltelefoner.

 • Hög säkerhet

  Med digital information är det lätt att kontrollera vilka som har åtkomst till informationen. Dessutom kan all användning i systemet spåras i efterhand.

 • Kostnadseffektivt

  Att hantera dokumenten digitalt frigör både fysisk lagringsplats som annars skulle använts till lagring av pappersdokument, samt tid som annars skulle använts att leta bland de fysiska dokumenten

 • Förbättrad kundservice

  Informationssökningen går snabbare jämfört med att leta bland pappersdokument. Detta möjliggör en snabbare handläggning av kundförfrågningar och dylikt, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet

Skanna och digitalisera dokument

Skanna, tolka och lagra

Skanna dokument – Dokumenten skannas utan försortering. Programvaran känner automatiskt av vilken typ av formulär eller dokument som läses in.

Digitalisera information – Valfri information i dokumenten tolkas och digitaliseras för att göras återsökningsbara, till exempel personnummer eller avtalsnummer. Information som är möjlig att digitalisera är maskinskriven text, handskriven text, markeringar och streckkoder.

Lagra information – Om dokumenten digitaliseras exporteras den tolkade informationen till ett annat verksamhetssystem eller sparas i ett e-arkiv. De skannade bilderna av dokumenten kan som option sparas i pdf- eller bildformat i ett e-arkiv.

AldocForms

AldocForms är vår snabbaste programvara för skanning av dokument. Systemet lämpar sig för skanning av dokument där maskinskrift ska digitaliseras eller där enbart bilder av dokumenten ska sparas.

TeleForm

TeleForm lämpar sig för alla typer av dokumentskanning. Programvaran tolkar maskinskrift, handskrift, markeringar och streckkoder. Systemet kan byggas i stor skala med stationer över flera geografiska platser.

Kundcases

T-schakt logotyp

T-schakt AB skannar fraktsedlar

T-schakt AB med dess närmare 70-tal anslutna företag hanterar dagligen stora mängder fraktsedlar. Något som tidigare var en stor arbetsbörda för personalen. Genom att skanna fraktsedlarna och lagra dem på en server har arbetet avsevärt underlättats. Personalen kan nu söka upp önskad fraktsedel på några sekunder genom ett webbgränssnitt. Lösningen har inneburit både tids- och kostnadsbesparing såväl som minskade förslitningsskador för personalen.

Jönköping University logotyp

Jönköping University skannar tentamina

Jönköping University är en av de högskolor och universitet som använder TeleForm för att skanna tentamina. De 10 000 studenterna skriver varje år ca 47 000 tentor. Med den samordnade hanteringen har systemet för tentaskanning avlastat universitetets lärare samtidigt som en platsbesparing har gjorts då papperstentamina inte längre lagras. Dessutom har studenterna fått snabbare tillgång till sina rättade tentor.