Automatisk provrättning

Automatisk rättning av prov och tentamina

Frigör värdefull tid genom att låta evaexam rätta prov och tentamina automatiskt. Automatisk provrättning kan genomföras för både pappersbaserade prov och digitala prov.

Fördelar med automatisk rättning

Tidsbesparing

Lärare minimerar nedlagt tid för manuell rättning och poängsättning

Snabbt resultat

Studenter får snabbare tillgång till sitt resultat

Anonyma prov

Studenterna kan skriva proven helt anonymt

Språkstöd

Digitala prov stöder flera språk där studenten själv kan välja språk

Fördelar med automatisk rättning

Automatisk provrättning i evaexam

 • Steg 1

  Skapa provet i evaexam

  Olika typer av frågor kan användas och kombineras – som envals- och flervalsfrågor, matchningsfrågor, öppna svar och sant/falskt. Färdiga frågor kan hämtas från ett frågebibliotek eller importeras från ett integrerat LMS-system. Det färdigställda provet distribueras digitalt eller i pappersform.

 • Steg 2

  Automatisk rättning och poängsättning

  Både digitala prov och pappersprov rättas och poängsätts automatiskt av evaexam. Pappersbaserade prov skannas innan rättning kan ske. Och öppna frågor som inte kan rättas automatiskt bedöms och poängsätts av läraren innan autorättningen sker.

 • Steg 3

  Distribution av resultat

  Provresultaten finns tillgängliga direkt efter att svaren har bearbetats. En rapport skickas till läraren med bland annat poängdistribution och andel godkända studenter. Studenter kan få tillgång till sitt resultat via e-post. Provresultaten kan också exporteras via csv-fil.

Funktionalitet

 • Webbaserat

  Den webbaserade lösningen installeras centralt. Lärare och studenter behöver bara en webbläsare för att använda systemet

 • Frågebibliotek

  Frågebiblioteket rymmer både gemensamt delade frågor och lärarens egna frågor som är skyddade från åtkomst av andra medarbetare. Frågorna kan klassificeras i svårighetsgrad och urskiljning

 • Åtkomst till digitala prov

  Studentens tillgång till det digitala prover kräver en kod som distribueras via länk i e-post eller som tryckt QR-kod

 • LMS / LTI integration

  evaexam kan integreras helt sömnlöst med er LMS-plattform för att visa prov, provresultat och annat innehåll direkt i LMS-systemet. Stöd finns för LMS-systemen Moodle, ILIAS, Blackboard, Brightspace, Canvas och Sakai

Jag vill veta mer om evaexam

För dig som är nyfiken berättar vi gärna mer om evaexam och kan även demonstrera för dig hur systemet fungerar. Välj om du vill bli kontaktad för ytterligare information eller för att boka en webbdemo. Efter genomförd demonstration har ni möjlighet att testa evaexam gratis i 30 dagar.

Jag är intresserad av: