Markeringsläsare

Optical Mark Recognition - skanna och tolka markeringar

Optical Mark Reading (OMR-läsning) är en metod som används för att snabbt och med hög säkerhet läsa in information till ett datorsystem. OMR-läsare läser handskrivna markeringar från fördefinierade positioner i dokument.

Fördelar med OMR-tekniken:

  • Enkelhet – Markeringarna fylls i av användaren med en vanlig penna, blyerts eller kulspetspenna
  • Pålitlighet – Läser markeringarna med mycket hög noggrannhet
  • Läshastighet – Läser upp till 7 500 dubbelsidiga dokument per timme
 

OMR-läsning bör användas:

  • Då stora mängder data ska samlas in
  • Då hög inläsningshastighet behövs
  • Då en enkel metod önskas för att fånga data
  • Då data av typen ja/nej-svar eller flervalsalternativ ska samlas in
Formulär för OMR-läsning

Modeller

Vi säljer markeringsläsare från Axiome Alpha. Fyra modeller finns med manuell och automatisk matning.

Markeringsläsare AXM 935

Axiome AXM 935

Enkel OMR-läsare för låga volymer med manuell matning av dokumenten. Modellen finns med ett eller två läshuvuden. Med dubbla läshuvuden kan både fram- och baksida på dokumenten läsas samtidigt. Som tillval finns läshuvud för streckkoder.

Dokumentstorlek: A6-A4
Antal kolumner: 40 eller 48
Mjukvara: MAX
Gränssnitt: RS-232

Läs mer Axiome Alphas webbsida: AXM 935

Axiome AXM 960

Automatisk markeringsläsare för låg volym som kan läsa upp till 3 600 dokument/timme. Läsaren har ett inmatningsfack och två utmatningsfack varav samtliga rymmer ca 120 ark. Finns med ett eller två läshuvuden. Dubbla läshuvuden möjliggör samtidig tolkning av både fram- och baksida på dokumenten.

Dokumentstorlek: min 6×16 cm, max A4
Antal kolumner: 40 eller 48
Mjukvara: MAX, FORM
Gränssnitt: USB

Läs mer Axiome Alphas webbsida: AXM 960

Markeringsläsare AXM 960
OMR läsare AXM 980

Axiome AXM 980

Markeringsläsare (OMR-läsare) med automatisk matning av dokument avsedd för större volymer. Modellen klarar att läsa upp till 7 500 dokument/timme. Inmatningsfacket rymmer 600 ark. Markeringsläsaren kan förses med ett extra läshuvud för samtidig tolkning av både fram- och baksida, samt upp till tre läshuvuden för streckkoder.

Dokumentstorlek: min 8,6×5,4 cm, max A4
Antal kolumner: 40 eller 48
Mjukvara: MAX (FORM, AXF som tillval)
Gränssnitt: RS-232 (USB som tillval)

Läs mer Axiome Alphas webbsida: AXM 980

Axiome AXM 998

Snabb markeringsläsare för stora volymer som kan läsa upp till 11 000 dokument/timme. Läsaren kan förses med ett extra läshuvud för att samtidigt kunna tolka både fram- och baksida på dokumenten. Kan även förses med upp till två läshuvuden för att tolka streckkoder. Inmatningsfack för 500 dokument.

Dokumentstorlek: min 8,6x5,4 cm, max A4
Antal kolumner: 40 eller 48
Mjukvara: MAX
Gränssnitt: USB

Läs mer Axiome Alphas webbsida: AXM 998

OMR-läsare AXM 998