Kursutvärderingar

Utvärdering av kurser och utbildningsprogram

Med evasys Course Evaluation Software genomförs kursutvärderingar hos högskolor, universitet och andra utbildnings­institutioner. Systemet är specifikt utformat för att möta kraven på kvalitetssäkring hos högre utbildningar.

Automatiserade utvärderingar

Systemet effektiviserar alla faser av arbetet och kan sömlöst integreras med befintlig IT-miljö. Med automatiserade kursutvärderingar sparar både lärare och administrativ personal värdefull tid. Hela arbetsflödet automatiseras, från förberedelse till rapportering.

Utvärderingar kan skapas för hela organisationen, enstaka institutioner, utvalda kurser eller individuella föreläsare.

Systemet kan integreras med Ladok och de flesta LMS, och på så vis använda befintlig metadata vid utvärderingarna. Utvärderingar och resultat kan presenteras i er befintliga läroplattform, vilket underlättar för studenterna.

Skanning av fraktsedlar

Kursutvärderingar med kvalitativa svar

En förutsättning för att få ett relevant resultat är att så många som möjligt deltar i utvärderingen. Med evasys Course Evaluations erhåller ni ett högt svarsdeltagande och kvalitativa svar på era utvärderingar. Systemet ger er verktygen som får studenterna att känna sig trygga att delge sina åsikter och även förstå vilket inflytande de har.
 • Genom att låta studenterna välja hur de besvarar kursutvärderingen - på papper eller via en webbenkät - maximeras svarsdeltagandet. Webbenkäterna fungerar på alla digitala plattformar

 • Tillgängligheten kan ökas med WCAG 2.1 Level AA support vilket innebär flera distributionskanaler för undersökningarna samt stöd för flertalet språk.

 • Med anonyma enkäter känner sig studenterna trygga att delge sina uppriktiga åsikter. Anonymiteten säkerställs med slumpmässiga transaktionsnummer, länkar med mera

 • Påminnelser kan automatiskt skickas ut till både lärare och studenter. Lärarna får därmed möjlighet att uppmuntra studenterna att slutföra kursutvärderingen

Betydelsefulla insikter

I evasys Course Evaluations kan rapporter för hela kursutvärderingar eller specifika frågor tas fram. Med de flexibla rapportverktygen är det möjligt att kontinuerligt genomföra förbättringar av utbildningen.
 • För en fördjupad analys genereras automatiska rapporter baserade på hela undersökningar eller på specifika avsnitt i utvärderingen.

 • Trafikljus i rapporterna ger direkt feedback på svarsresultatet genom att indikera vilka frågor som uppfyller definierad standard och inte.

 • Med presentationsmallen konverteras rapporter direkt till PowerPoint-presentationer och bildspel vilket besparar lärare värdefull tid.

 • Rapporter kan också baseras på flera utvärderingar. Att använda flera utvärderingar som underlag för en rapport underlättar uppföljning över tid.

 • Rapporterna kan anpassas efter målgruppen. Det är möjligt att kontrollera vilka element som ska visas och hur de ska visas för olika målgrupper

Kursutvärderingar kan styras centralt eller decentralt

Central eller decentral styrning

Med en central styrning kan utvärderingar planeras, genomföras och bedömas på en central nivå, vilket ger överblick och kontroll över organisationen. Utvärderingar kan följas upp centralt och jämförelser kan göras över tid.

Med en decentraliserad styrning utförs planering, genomförande och bedömning lokalt, till exempel inom den egna institutionen, och oberoende av andra enheter. Institutionen får kontroll och möjlighet till uppföljning över de egna utvärderingarna.

Det är fullt möjligt att kombinera de två styrsätten.

Integrera med LMS

Genom integration av evasys i ett LMS (Learning Management System) kan relevanta webbundersökningar eller utvärderingar presenteras för studenterna direkt i läroportalen. Synligheten i läroportalen genererar ofta en högre svarsfrekvens för utvärderingarna. Dessutom blir det inga extra besvär för studenterna med inmatning av lösenord.

Stöd finns för integration mot många olika LMS, bland annat Canvas, Moodle, Blackboard Learn, Brightspace och ILIAS. Kommunikationen mellan systemen sker med krypterad förbindelse.

EVASYS+

Med tillägget evasys+ erhålls ännu djupare insikter med hjälp av AI-stödd kvalitativ analys av öppna svar.

 • Automatisera behandlingen av öppna svar med AI för att generera ordmoln och attitydanalys.

 • Jämför kursutvärderingar från olika universitet via MBE Module Benchmarking för att bättre mäta presentationen.

 • Identifiera trender och vanliga teman bland svaren från stora undersökningar och urskilj dolda betydelser bakom positiva och negativa teman

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information eller för att boka en demonstration av evasys Course Evaluations. Efter genomförd demonstration av systemet har ni möjlighet att testa evasys kostnadsfritt i 30 dagar.

Jag är intresserad av: