Digital arkivering i e-arkiv

Arkivera dokument och andra filer för åtkomst via webben

Digitalisera företaget genom att spara dokument, bilder, e-post och andra filer i ett digitalt arkivsystem, även kallat e-arkiv. Till en relativt låg kostnad kan stora mängder information lagras men ändå vara lättillgänglig.

Varför arkivera dokument i ett digitalt arkiv?

Med ett digitalt arkiv kan företagets medarbetare eller andra intressenter enkelt söka upp önskad information med omedelbar åtkomst, samtidigt som informationen finns säkert bevarad i arkivsystemet. Ni kan själva välja vilka som ska ha åtkomst till specifik information.

Ett digitalt arkiv ger också möjlighet att samla all information som behöver bevaras eller vara sökbar på ett enda ställe. Med kortare söktider och mindre fysisk lagringsplats av pappersdokument* kan stora kostnadsbesparingar göras.

* Vissa dokument behöver enligt lag bevaras i pappersformat

E-arkiv vs filserver

Filerna lagras i e-arkivet för att säkert bevaras under en längre tid (långtids­arkivering) samtidigt som informationen kan användas i verksamheten. Skillnaden mot en traditionell filserver är att ett digitalt arkiv har utökade möjligheter för till exempel återsökning och åtkomsträttigheter.

Arkivera dokument och filer i ett digitalt arkiv för säker bevaring och enkel åtkomst

Arkivering av dokument Windream ECM

 • Alla typer av dokument

  Lagra alla typer av dokument och filer från vilken Windows-applikation som helst. Dokument, e-post med bilagor, bildfiler etc. De vanliga filkommandona kan användas för att flytta, kopiera och radera dokument

 • Livscykelhantering

  Systemet gallrar automatiskt ut gammal information. Windream ECM håller reda på hur länge dokumenten ska vara redigeringsbara och hur länge de ska arkiveras. När arkiveringsperioden är slut raderas filerna eller flyttas till ett annat lagringsmedium

 • Anteckningar och chatt

  Användare kan lägga till publika anteckningar i dokument och starta en chattkonversation kopplad till anteckningen. På så vis kan medarbetare enkelt diskutera med varandra.

 • Åtkomst via internet och intranät

  Filerna kan sökas fram och laddas ner från internet eller ett intranät. Även ECM -funktionerna kan utföras på distans, som att spara och arkivera filer, ändra lagringstid, granska dokument och checka ut/in dokument

 • Digitala signaturer

  Digitala signaturer kan användas som bekräftar dataintegritet och användarens autenticitet. Dokument kan förses med spårbarhet som bekräftar att dokumentet är läst, godkänt, icke godkänt etc.

 • Lagringskapacitet

  Lagringskapaciteten i Windream ECM är i det närmaste oändlig. Det är bara den fysiska hårdvaran som begränsar hur mycket information som kan arkiveras

Tre sätt att arkivera

Direktarkivering

Dokument och filer flyttas omedelbart till arkivet efter att de indexerats, det vill säga klassificerats med utvalda nyckelord

Schemalagd arkivering

Dokument och filer sparas automatiskt i e-arkivet efter uppsatt schema. Till exempel kan nya och uppdaterade dokument importeras efter ett tidsintervall.

Manuell arkivering

Filer kan arkiveras manuellt genom att använda funktionen "Spara som..." i den nyttjade applikationen

Tillämpningar för skanning med TeleForm

Fördelar med Windream ECM som e-arkiv

Åtkomst från olika enheter – Informationen kan sökas fram från dator, surfplatta och telefon

Fulltextindexering – Sökning kan ske i dokumentens innehåll

Lätt att använda – Användare behöver sällan utbildning för att kunna använda e-arkivet

Välj de funktioner ni behöver – Windream ECM byggs upp av moduler vilket gör att systemet kan anpassas efter verksamhetens behov och önskemål

Säker lagring, överföring och åtkomst av information – Systemet använder bland annat åtkomsträttigheter, digitala tidsstämplar och SSL-kryptering för att upprätthålla en hög informationssäkerhet

GDPR-kompatibelt – Med Windream ECM är det enkelt att följa regelverket GDPR för säker hantering av personuppgifter

Dokumenthantering

Windream ECM är mer än ett digitalt arkiv. Systemet har också funktionalitet för dokumenthantering såsom versionshantering, livscykelhantering, digitala signaturer, anteckningar, checka ut/in dokument och prenumerera på dokument. Som option kan även BPM-funktionalitet adderas till systemet.

Windream BPM

Med Windream BPM erhålls en modern och användarvänlig BPM-lösning integrerat med ECM-systemet. Systemkombinationen integrerar arbetsprocesser med dokumenthantering och kan avsevärt effektivisera er verksamhet.

Läs mer om Windream BPM

Andra integrationer

E-arkivet kan användas fristående eller integreras med andra verksamhetssystem. Färdiga integrationer finns mot flera ERP-system. Vi har också egna integrationer mot nedanstående system och bygger nya integrationer efter behov.

Integration med dokumentskanning

Digitalisera era pappersdokument med direktöverföring av informationen till arkivsystemet efter genomförd skanning. Med TeleForm kan dokumentens innehåll tolkas och överföras, medan AldocForms enbart kan överföra skannade bilder av dokumenten.

Integration med evasys undersökningsverktyg

Resultaten från genomförda undersökningar i evasys kan automatiskt importeras i Windream ECM.

E-arkivet Windream kan integreras mot andra verksamhetssystem

Vill ni veta mer om Windream ECM och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Eller boka en demonstration av systemet för att få en bättre inblick i dess funktionalitet.

Jag är intresserad av:

Kundcases

Värmlandsschakt logotyp

Värmlandsschakt arkiverar följesedlar i Windream

Värmlandsschakt hanterar stora mängder följesedlar som kopplas mot fakturor. Tidigare har detta inneburit mycket manuellt arbete med bland annat kopiering till kunder som efterfrågar det.

Numera skannas följesedlarna för att lagras i arkivsystemet Windream. På så sätt kan kunderna själva söka fram önskad följesedel via Värmlandsschakts webbsida.

Lösningen har både förbättrat kundservicen och inneburit minskat administrativt arbete för personalen.