Remiss-skanning

Digitalisering av sjukvårdsremisser med AldocElite

Skanna och digitalisera pappersremisser för att överföra informationen till ert labbsystem. AldocElite är ett specialanpassat skanningssystem för sjukhusremisser med färdiga kopplingar mot samtliga labbsystem som används idag.
 • Skanna sjukvårdsremisser

  Remisserna skannas in vid en eller flera skanningsstationer. Olika typer och storlekar av remisser skannas osorterat, programvaran känner automatisk av vilken remisstyp det handlar om. Detsamma gäller olika versioner av samma remisstyp.

 • Tolkning av remissdata

  När remisserna är skannade tolkas informationen i remissen med hjälp av bland annat OCR-teknik. Validering av informationen sker för att kontrollera dess riktighet innan informationen överförs till labbsystemet där den lagras.

 • Flera avdelningar och orter

  Systemet byggs upp efter er organisations behov och antalet remisser som ska digitaliseras. Ni kan välja att sprida ut skanningsstationer och verifieringsstationer över flera avdelningar och över flera orter.

Skanna och digitalisera sjukvårdsremisser med AldocElite
AldocElite kan kopplas mot labbsystem för automatisk import av remissdata

Kopplingar mot labbsystem

Vi har färdiga anslutningar till labbsystemen Flexlab, CGM Analytix, Sapphire, Declab och LabMaster.

AldocElite som vi kallar dessa kopplingar kontrollerar bland annat remiss-identitet, patient­identitet och analys­markeringar vid lagringen. Anslutningar mot nya labbsystem kan utvecklas vid behov.

 • Remisstyper

  Skanna och tolka remisser av olika typer, utseende och storlek. Både skanningsanpassade dokument och klassiska så kallade OMR-remisser

 • Designmodul

  Använd designmodulen för att skapa helt nya skanningsanpassade remisser

 • Digitalisering

  Programvaran tolkar data i flera olika format på samma fysiska plats i dokumentet. Exempelvis kan ett område för patientidentitet på remissen innehålla maskinskrift, handskrift, streckkod eller patientbricka

 • Spara remiss-bilder

  Som tillval kan den skannade bilden av remisserna automatiskt sparas i ett digitalt arkivsystem. Sökning efter en sparad remissbild sker snabbt och enkelt via ett webbgränssnitt Läs mer om Digital arkivering

 • Analysdata

  Analysdata kan del-lagras direkt efter tolkning och kompletteras med fler uppgifter efter eventuell manuell verifiering

 • Färdiga funktioner

  Systemet innehåller en uppsättning färdiga remissfunktioner som kan konfigureras av användaren själv

Vill du veta mer om skanning av remisser?

Kontakta oss för mer information om remiss-skanning eller för att boka en webbdemonstration av systemet.

Jag är intresserad av: