Effektivare dokumenthantering

Med våra lösningar kan ni effektivisera ert arbete inom datainsamling och dokumenthantering

LÖSNINGAR

Digitalisera för framtiden

Genom att skanna och digitalisera era dokument får medarbetare enklare och snabbare åtkomst till informationen. Anställda kan arbeta hemifrån och ändå ha tillgång till rätt information.

All data lagras i ett digitalt arkiv med behörighetsstyrd åtkomst.

Samarbetet kan automatiseras och effektiviseras med dokumentstyrning. Arbetsuppgifterna förenklas och det blir lätt att hålla deadlines.

LÖSNINGAR

Undersökningar & utvärderingar

Maximera svarsdeltagandet i era undersökningar med webbenkäter kombinerat med pappersenkäter. Respondenterna kan själva välja hur de ska besvara frågorna.

Med anonyma undersökningar kan deltagarna känna sig trygga att besvara frågeformulären. Detta kan vara av särskild vikt vid patientundersökningar. Även studenter som besvarar kursutvärderingar vill gärna delta anonymt.

LÖSNINGAR FÖR UTBILDNINGSVERKSAMHET

Underlätta tentamensprocessen

Med våra lösningar för digitalisering av tentamina och automatisk provrättning sparar högskolor och universitet både tid och resurser. Lärare frigör tid för andra arbetsuppgifter samtidigt som studenterna får snabbare tillgång till sitt resultat.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Digitalisering inom vården

Genom skanning av remisser kan sjukhusremisser på papper överförs till digital form och importeras direkt till ett labbsystem. Som option sparas en bild av remissen i ett e-arkiv för återsökning.

Remiss-skanning

Partners

Vi har lång erfarenhet av systemlösningar från våra partners. De flesta har vi arbetat med i över 30 år.