Enkätfabriken

Enkätfabriken skannar nu pappersenkäter själva

Enkätfabriken är ett analys- och undersöknings­företag, som sedan starten år 2009 har genomfört olika typer av enkätundersökningar för ett stort antal kunder inom både privat och offentlig sektor.

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat. De värnar även om att kunna ta hand om hela kedjan från utformning av undersökningen till genomförande och analys. En av de insamlingsmetoder de arbetar med är undersökningar via pappersenkäter. Enkätfabriken är därför glada över att sedan en tid tillbaka även kunna erbjuda skanning, något som tidigare köptes in från extern konsult.

Sommaren 2017 installerades en helt ny skanningscentral på kontoret i Lund, vilket innebär att de numera sköter inskanning, inläsning och digitalisering av postala enkätsvar. De hanterar projekt i både mindre och större skala, med flera kvalitets­åtgärder samt efterbearbetning av data.

Under hösten 2017 ansvarade Enkätfabriken för Folkhälso­myndighetens stora enkät om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Undersökningen görs i syfte att skapa bättre förutsättningar till ett effektivt folkhälsoarbete på området. Totalt skickades 50 000 enkäter ut till hushåll i hela Sverige, för att sedan samlas in och skannas av Enkätfabriken. Tack vare den smarta lösningen TeleForm gick hela processen felfritt och smidigt.

Enkätfabriken logotyp

Mer om Enkätfabriken?

Läs mer om Enkätfabriken på deras hemsida