T-Schakt

T-schakt ser stora fördelar med skanning av fraktsedlar

T‑schakt AB, en samlad resurs av 68 företag, har som huvudsaklig verksamhet att förmedla och hyra ut entreprenad­maskiner.

Företaget har precis som många andra som sysslar med frakt och entreprenad brottats med det stora problem som fraktsedlar och maskinrapporter medför.

Fraktsedlarna var en betungade arbetsbörda för personal centralt hos T‑schakt, samtidigt som det krävde att varje chaufför hade bra ordning på de papper som hanterades vid varje stopp under en hel arbetsdag. För att råda bot på detta monotona och tidskrävande arbete som den manuella hanteringen innebar kontaktade T‑schakt Alcom System för att ta fram en lösning.

Skanning av fraktsedlar
Skanna och digitalisera dokument
T-schakt logotyp

Lösningen, som T‑schakt efter utprövning känner sig helt tillfreds med och nu kör i daglig produktion, är ett system där alla fraktsedlar skannas in. De inskannade fraktsedlarna lagras på en server och blir därmed återsökningsbara för T‑schakts personal via ett webbgränssnitt.

Detta har avsevärt underlättat det administrativa arbetet för medarbetarna och T‑schakt ser ett stort mervärde i denna investering som möjliggjorts med skannings­programvaran TeleForm samt arkivsystemet Windream.

Jonas Andén på T‑schakt är mycket positiv till systemet och menar att de minskade förslitnings­skadorna som en digital lösning medför är argument nog för detta system. Dessutom innebär det även en kostnads­besparing i och med den tidsbesparing som lösningen medför. Att leta fram en frakt­sedel tar nu bara några få sekunder.

T‑schakt är inte främmande för att fortsätta utveckla sitt system. En lösning där även kunderna kan gå in och återsöka sina fraktsedlar hade varit önskvärd. Men på grund av brister i deras nuvarande affärssystem kan detta tillämpas först när man kommer igång med elektronisk fakturering.

Mer om T-schakt

T-schakt samlar företagare i Örebro län som utför tjänster inom anläggningsarbeten, rivningsarbeten, snöröjning och dylikt. Läs mer på deras webbsida.