Skanning med AldocForms

Skanna dokument i hög hastighet

Hanterar ni mycket papper idag? Skanna era dokument och gör informationen sökbar för exempelvis medarbetare och kunder. Med AldocForms kan ni snabbt och enkelt digitalisera era dokument.

Snabbt och kraftfullt

AldocForms är i särklass vår snabbaste programvara för dokumentskanning. Systemet lämpar sig för skanning av såväl enstaka som tusentals dokument per dag. Programmet är mycket lättanvänt med ett intuitivt gränssnitt. Ingen försortering av dokumenten behöver göras innan skanning. AldocForms känner automatiskt av vilken typ av formulär eller dokument som läses in.

Tolkningsbar information i AldocForms

I dagsläget hanterar AldocForms teckentolkning av maskinskrift, det vill säga icke handskrivna bokstäver, siffror och andra tecken.

Skanna dokument i hög hastighet med AldocForms

Skanningsprocessen

Skanna och digitalisera dokumenten

Skanna och tolka era dokument med AldocForms. Valfri information i dokumenten såsom exempelvis personnummer eller avtalsnummer görs återsökningsbara genom att digitalisera informationen

Spara dokumenten digitalt

De skannade och digitaliserade dokumenten sparas automatiskt i till exempel ett digitalt arkiv på servern. All tolkad information är återsökningsbar för behöriga användare. Informationen kan även exporteras till andra system eller lagras i en vanlig katalogstruktur

Sök i dokumenten

Användare kan när som helst söka fram de skannade dokumenten och den digitaliserade informationen i dokumenten. Sökningen kan ske från vilken dator, surfplatta eller telefon som helst.

Tillämpningar för dokumentskanning med AldocForms

Tillämpningar

Några exempel på användningsområden för skanning med AldocForms

Skanning av fraktsedlar – Fraktsedlar kan skannas i syfte att kunna återsökas digitalt via interna system eller via en webbsida. Fraktsedelsnummer och kundnummer tolkas vid skanningen för att användas vid återsökningen.

Skanning av avtal – Verksamheter med många avtal att hålla reda på kan skanna dessa för att kunna söka fram dem via dator istället för att leta i pärmar. Sökningen kan då ske till exempel via avtalsnummer eller personnummer.

Skanning av tentamina – Inlämnade svar från genomförda tentamina skannas i syfte att arkiveras, distribueras och återsökas digitalt.

Läs mer om Tentaskanning

Skanning av inkommande post – Ibland finns krav på att all inkommande post ska lagras i ett visst antal år. Då kan elektronisk lagring av posten vara ett attraktivt alternativ framför att spara de fysiska breven. Post som tas emot kan även skannas för att distribueras digitalt till mottagaren.

Vad vill ni skanna?

Exemplen ovan är inte på något sätt uttömmande, utan AldocForms kan användas för många fler tillämpningar inom dokumentskanning. Kontakta oss för att diskutera en lämplig lösning för ert behov eller för att boka en demo av systemet.

Jag är intresserad av: 

Alternativ programvara

Behöver ni kunna digitalisera streckkoder och markeringar? Då passar programvaran TeleForm bättre.