OpenText LiquidOffice

OpenText LiquidOffice effektiviserar processer mellan medarbetare och externa användare genom datainsamling via formulär och processhantering av dokument. Information kan på ett effektivt sätt samlas in, bearbetas och distribueras till berörda parter.

Läs mer om Dokumentstyrning