Kulturrådet

Snabbare besked om kulturbidrag

Statens Kulturråd tar emot ca 7 000 bidrags­ansökningar per år. Nästan hälften alla ansökningar som inkommer har hanterats manuellt. Ett tids- och resurskrävande arbete som även inneburit risk för felstansning. Med en dynamisk, kundanpassad lösning bestående av processflödes­systemet LiquidOffice integrerat med ärendehanterings­systemet W3D3, har Kulturrådet sedan årsskiftet ersatt de manuella momenten med automatik. Ansökningarna kan nu hanteras snabbare, mer felfritt och dessutom till en lägre kostnad.

Att det gamla systemet krävt konsulthjälp vid varje systemkorrigering har även inneburit löpande IT-kostnader och ett beroende av extern part. Den nya systemlösningen kräver ingen löpande konsulthjälp. I LiquidOffice Designer kan Kulturrådet själv skapa sina blanketter med stora möjligheter till bakomliggande intelligens, samt själva konfigurera villkorsstyrning och databas­kopplingar. Med hjälp av webservices och konfigurations­verktyg kan de även välja vilken data som skall exporteras till W3D3, samtidigt som webblanketten exporteras som PDF-handling till kundens ansöknings­ärende. Detta innebär stora besparingar och ökad flexibilitet för både organisation och personal.

Utöver en snabbare ansöknings­process har även den som ansöker om bidrag fått en påtagligt förbättrad överblick över sin ansökan jämfört med tidigare. Vid online­­ansökningar erhålls ett ärendenummer direkt på skärmen samt via e‑post för att bekräfta mottagande och registrering av ansökan. Den som ansöker kan sedan stegvis följa ansöknings­processen via internet.

E-arkivet Windream kan integreras mot andra verksamhetssystem

Om Statens Kulturråd

Statens Kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet, är en central förvaltnings­myndighet som verkar under Kultur­departementet. Deras övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om.

Kulturrådet logotyp

Kulturrådet kommer att genomföra flera förbättringar inom den närmsta tiden. ”Vi är i en stark utvecklingsfas av våra system som kommer sträcka sig till slutet av 2010”, säger Malte Zibell, IT-projektledare på Statens Kulturråd. ”Det finns massor av möjligheter men vi måste prioritera ansökningar och återrapporteringar. Löpande under året ska vi se till att få alla ansöknings­blanketter webb-baserade, vartefter ansöknings­omgångarna rullar på”. Designmodulen av enkäter i LiqudiOffice kommer användas flitigt för detta arbete. ” LiquidOffice Designer är lätt att arbeta med och ger oss ett mycket bra verktyg för att skapa bra webblanketter”, menar Malte.

Tack vare en väl framarbetad och genomtänkt lösning har Kulturrådet redan efter knappa halvåret minskat det manuella arbetet med 40%, en siffra som beräknas öka ännu mer under nästa år. 90% av alla bidrags­ansökningar förväntas ske via Kulturrådets hemsida under 2010.