Jönköping University

Tentamensskanning hos Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra stycken fackhögskolor – Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School samt Tekniska Högskolan. Antalet studenter är totalt ca 10 000, och varje år skrivs omkring 47 000 tentamina.

De olika fackhögskolorna har hittills hanterat sina tentamina lite olika. Med det nya systemet för tentaskanning får man nu möjlighet att samordna hanteringen. ”I samband med att vi nu bygger ett Service Center på högskolan så såg vi chansen att samordna hanteringen och därmed också kunna avlasta våra lärare en stor administrativ arbetsuppgift och istället sköta hanteringen centralt.”, berättar Madelene Hartwig, bibliotekarie och projektledare för systeminförandet.

Hittills har man infört det nya systemet hos en av fackhögskolorna, Jönköping International Business School. Tanken är att fortsätta införande på de tre övriga skolorna under den kommande hösten, eller senast våren 2017 då högskolans nya Service Center öppnar.

Jönköping University logotyp
Vad vill ni skanna och digitalisera?

Nöjda studenter och nöjd personal

En ytterligare anledning till att man valde att införskaffa systemet var att kunna höja servicenivån till studenterna. Detta genom att tillhandahålla en snabbare tillgång till rättad tentamina i ett digitalt format som de är vana vid. Och studenterna verkar vara nöjda. ”Vi har bara fått positiva reaktioner från studenter, eller inga reaktioner alls. Vilket av vår studentrepresentant i projektgruppen betyder att det är bra.”, säger Madelene.

Även den administrativa personalen är nöjda med det nya systemet. De inskannade tentamina kan nu sparas på ett och samma ställe i digital form. Det gör det enklare att hitta en tentamen och dessutom behöver papperstentamina inte längre lagras vilket har gett en fysisk platsbesparing. Tidigare arkiverades de papperstentamina som inte hämtats ut av studenterna. Numera sparas de endast i en månad. Har inte studenten hämtas ut sin papperstentamina inom den tiden gallras de ut.

 

Om Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Ungefär 10 000 studenter studerar vid högskolan varav ca 1 500 stycken är internationella utbytesstudenter.
Digital tentamensutlämning via högskolans studentportal

Digital tentamensutlämning

De digitalt lagrade tentamina hämtas av studenterna via högskolans studentportal. Så snart tentamen är skannad kan studenterna logga in via portalen och ladda ner sin rättade tentamen som en pdf-fil. Filen innehåller dels den skannade versionen av papperstentamina, dels ett försättsblad där betyg och poäng finns angivet.

Ladok är ett studie­administrativt system som används av alla universitet och högskolor i Sverige och innehåller bland annat information om studenterna och deras studieresultat. Vid skapandet av en digital tentamen hämtas studentens betyg från Ladok, medan den digitala versionen av tentamina samt resultatet hämtas från arkivsystemet Windream där inskannade tentamen med försättsblad lagras.

Framtidsplaner

Högskolan har planer på att i framtiden även integrera systemet i högskolans app. Det kommer att underlätta vid nerladdning av tentafilerna via smartphones.