Högskolan Väst

evasys-integration hos Högskolan Väst

Det var under hösten 2011 som Högskolan Väst driftsatte evasys Education för sina kursvärderingar. Redan från början valde man att integrera evasys med lärplattformen DisCo. DisCo är högskolans egenutvecklade lärplattform som används för kommunikation och interaktion mellan studenter och lärare. Här har till exempel studenter tillgång till föreläsnings­material, scheman och kursinformation. Tack vare integrationen med evasys kan de även läsa rapporter från kursvärderingar med mera.

Lösningen bygger på ett automatiskt flöde för kursvärderingen som triggas ifrån DisCo. Två veckor innan slutdatum för en kurs initieras en utvärdering i DisCo. I evasys skapas då per automatik både kurs och utvärdering. Information om kursen, såsom kurskod och kursnamn, hämtas från DisCo via API:t. Färdiga mallar med frågor som finns sparade i evasys används vid skapandet av utvärderingarna. Varje institution har en egen unik mall.

evasys kursutvärderingar initieras i lärplattformen DisCo
Högskolan Väst logotyp
Kursutvärderingen öppnas och studenterna får sitt lösenord till evasys via DisCo

När en kursvärdering har skapats notifieras kursansvarig via ett mejl från evasys. Kursansvarig har då möjlighet att initiera egna frågor till utvärderingen. Via en länk i mejlet når kursansvarig den aktuella mallen och kan lägga till sina egna frågor till varje specifik utvärdering.

Kursvärderingen öppnar

På kursens slutdatum ”öppnas” utvärderingen för studenterna ifrån DisCo. Vid öppningen skapas lösenord i evasys som överförs via API:t till DisCo. DisCo hanterar kopplingen mellan lösenord och student. Då utvärderingarna genomförs anonymt förs aldrig studenternas identitet tillbaka till evasys. Enskilda studenters svar kan därmed aldrig identifieras i svarsresultatet.

Högskolan använder enbart online-utvärderingar för sina kurser. Lösenorden distribueras därför till studenterna via mejl tillsammans med en länk till enkäten. De har även tillgång till länken i DisCo.

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst har sitt campus i Trollhättan med ca 11 500 studenter. De erbjuder arbetslivsnära utbildningar inom data och IT, teknik, media, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, samt människa och samhälle.

Kursvärderingen stängs och rapporter skapas

Studenterna har 14 dagar på sig att besvara enkäten, därefter stängs kursvärderingen automatiskt. Vid stängningen skapas två automatiska rapporter i evasys. Den första rapporten är komplett med avseende på att den innehåller studenternas fritextsvar. I den andra rapporten filtreras fritextsvaren bort för att olämpliga kommentarer inte ska offentliggöras. Detta sker med standard­funktionalitet i evasys version 7.

Kursansvarig får direkt tillgång till rapporterna i DisCo där de skriver sina kommentarer. Kommentarerna är en återkoppling till studenterna där de till exempel kan tacka för medverkan och informera om eventuella åtgärder som kommer att göras. Kursansvarig publicerar därefter rapporten innehållande kommentarerna som då blir tillgänglig för alla intressenter. Studenterna notifieras via mejl att rapporten finns tillgänglig i DisCo. Rapporten innehållande studenternas fritextsvar publiceras aldrig utan är endast tillgänglig för kursansvarig och administratör.

Med denna integrationslösning erhåller Högskolan Väst ett system som automatiserar en stor del av uppgifterna. Även om många av momenten sker med automatik har kursansvarig möjlighet att manuellt initiera, öppna och stänga en utvärdering.