Arbetsprocesser (BPM)

Integrera dokument med arbetsprocesser i Windream

Med tillägget Windream BPM blir Windream ECM ett allomfattande system för all slags dokumenthantering och processhantering. All information hanteras i ett och samma system, vilket avsevärt kan effektivisera ert arbete. Systemet lämpar sig särskilt för medelstora till stora organisationer.

Automatisera och effektivisera

Optimera era arbetsprocesser och öka produktiviteten med ett processystem. Alla dokument och all information hanteras i ett och samma system. Medarbetarna hittar snabbt och lätt rätt information, och har alltid tillgång till den senaste dokumentversionen.

Administrativa arbetsuppgifter effektiviseras genom att sätta upp regler för hur uppgifterna ska hanteras. Dokument och arbetsuppgifter styrs automatiskt mellan medarbetare som utför sina uppgifter och fattar beslut. När dokumenten inte längre behöver användas arkiveras de i Windream ECM.

Automatisera och effektivisera arbetsprocesser med Windream BPM

Processhantering i Windream BPM

 • Kopplade dokument

  Med dokument kopplade till processerna kan användarna hantera sina arbetsuppgifter på ett mycket effektivt sätt. Över 500 olika filformat stöds.

 • Seriell och parallell styrning

  Arbetsprocesserna kan styras seriellt vilket innebär att uppgifterna måste utföras i en fördefinierad ordning, eller parallellt där flera uppgifter kan utföras samtidigt av flera olika användare

 • Digitala signaturer

  Dokument kan förses med elektroniska signaturer som bekräftar att dokumentet är läst eller godkänt, alternativt icke godkänt

 • Distansarbete

  Användare har möjlighet att nå Windream BPM Server på distans (option). Via en vanlig webbläsare kan arbetsprocesserna startas och kontrolleras oavsett var användaren befinner sig.

 • Ad-hoc styrning

  Med en ad-hoc-lösning kan flödet ta olika vägar beroende på vad som händer under processens gång. Flödet kan också ändras dynamiskt av en användare under arbetsprocessens gång.

 • Anteckningar och chatt

  Användare kan lägga till publika anteckningar i dokument och starta en chattkonversation kopplad till anteckningen. På så vis kan medarbetare enkelt diskutera med varandra

Fördelar

 • Tillgängligt 24/7

  Medarbetare samarbetar effektivt oavsett om de arbetar hemifrån, på kontoret eller hos en kund. De har tillgång till information och dokument dygnet runt från vilken dator, surfplatta eller telefon som helst

 • Övervakning

  Behöriga kan övervaka och utvärdera arbetsprocesser. Processer som har stannat upp kan lätt identifieras och därmed åtgärdas.

 • Lättanvänt och flexibelt

  Det är mycket enkelt att skapa och kontrollera arbetsprocesser. Ett intuitivt gränssnitt gör att användare sällan behöver utbildning för att nyttja funktionerna i systemet.

 • Underlättar för medarbetare

  Processystemet tydliggör för medarbetare vilken roll de har inom företaget. Systemet underlättar också samarbetet mellan olika avdelningar eller enheter

 • Tidsbesparande

  Med givna flöden tilldelas arbetsuppgifter alltid rätt person, och helt automatiserade processer sparar mycket arbetstid. I och med att arbetsprocesser kan övervakas blir det också lättare att hålla deadlines.

 • Aktuell status

  Alla involverade personer när som helst kan se aktuell status för olika arbetsuppgifter. Detta underlättar avsevärt samarbetet inom företaget.

 • Kundanpassat

  Hela systemet kan konfigureras och anpassas efter organisationens behov och önskemål. Det gäller även användargränssnittet.

 • Fördelar för ledningen

  Företagsledningen kan kontrollera arbetsflödet och styra vilka medarbetare som har tillgång till vilken information. Systemet minimerar också risken för dataförlust och borttappade dokument

Vill du veta mer om Windream BPM?

Jag vill ha mer information om Windream BPM.

Jag är intresserad av: